Hoida taloushallinto yhdessä tilitoimiston kanssa

Taloushallinto on yksi ensimmäisistä asioista, joka on järkevää ulkoistaa tilitoimistolle, kun haetaan liiketoiminnan tehostamista ja säästöjä. Yhä useampi yritys myös haluaa siirtää toimintaansa paperittomaksi, johon sähköiset palvelut tuovat ratkaisun. Sähköiset järjestelmät mahdollistavat myös aiempaa joustavamman työnjaon tilitoimiston ja asiakkaan välille.

Pilvipohjainen taloushallintojärjestelmä muuttaa sekä yritysten liiketoimintamallia että asiakkaan ja tilitoimiston välistä suhdetta ja roolitusta. Asiakkaat osaavatkin jo vaatia tilitoimistoiltaan enemmän ja reaaliaikaista tietoa sekä näkymää taloustietoihinsa. Tilitoimistojen rooli onkin muuttumassa yhä enenevissä määrin tiiviissä yhteistyössä yrityksen kanssa toimivaksi sparraajaksi ja kumppaniksi, joka tukee ja ohjaa yritystä ennakoivasti.

 

 

Lue lisää:

Taloushallintojärjestelmän yhteiskäyttö tilitoimiston kanssa>>
Sähköinen laskutus>>
Sähköinen ostolaskujen hallinta>>
Sähköinen raportointi ja arkisto>>
Laajennusmahdollisuuksista>>